TAKING YOU FORWARD
TAKING YOU FORWARD
TAKING YOU FORWARD
TAKING YOU FORWARD
TAKING YOU FORWARD
TAKING YOU FORWARD

Mermer

Genel anlamda mermerler; kalker (CaCO3) ve dolomitik kalkerlerin (CaMg(CO3)2) ısı ve basınç altında metamorfizmaya uğrayarak, tekrar kristalleşmesi sonucunda yeni bir yapı kazanmalarıyla meydana gelen taşlardır. Endüstriyel anlamda; kesilip parlatılabilen ve ticari değeri olan her türlü kayaç, mermer olarak adlandırılmaktadır. Petrografik olarak mermerler; masif, kabaca tekdüze irilikte (geçirdiği metamorfizma şekline göre) kalsit kristallerinin arasında boşluk bırakmaksızın dirildiği bir mozayiktir. Mermer kalker olarak anılan kireçtaşının metamorfizma geçirmesinden oluşmuş sert bir kayaçtır. Bu genel metamorfizma, oldukça derinlerde şiddetli basınç ve sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Mermerin esasını oluşturan kalker kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Kalsit, kalsiyumlu taşların değişmelerinden, karstik bölgelerdeki çökeltilerden meydana gelir. Mermer bu kalsit kristallerinin sıkışması sonucu meydana gelir. Basınç ve sıcaklık altında kristaller arasındaki boşluklar ortadan kalktığından, kalkere göre daha sert bir yapıya sahip olur.

Kalite

Brosmar, üretimin her aşamasında yapmış olduğu kontroller sayesinde ürünlerindeki kaliteyi en üst seviyeye çıkartarak yıllardır sağladığı müşteri güvenini, hem yurt içinde hem yurt dışında sürekli artan iş hacmine yansıtabilmiş, üretimde gösterdiği hassasiyetler ile çevre duyarlılığını gözeterek gelecek için sürdürülebilir bir ticaret anlayışını kendine amaç edinmiştir.

Amaç Ve Hedefimiz

Markasını geleceğe taşımayı amaçlayan Brosmar, yapmış olduğu doğal taş ihracatında yaptığı nitelikli ve güven dolu ticareti ile, belirlediği hedefler doğrultusunda hem kendi istikrarlı büyümesine, hem ekonomiye sağladığı katma değer ile büyüyen Türkiye’ nin hızına katkıda bulunmaktadır. Brosmar' ın kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir bir anlayışla yapılan üretimi, yüksek stok kapasitesi, kısa sürede teslim anlayışına dayalı pazarlama stratejisi ve doğru fiyat politikası ile müşterilerine yıllardır verdiği güveni gelecekte de devam ettirecek, ve bunun güçlendirecek altyapılar için sürekli daha yenilikçi çözümlerle müşterilerinin hizmetinde olacaktır.

Şirket Politikası

Brosmar olarak topluma, çevreye, müşteriye ve kaliteye olan duyarlılığımızı, tüm faaliyetlerimizde yasal ve mevzuat şartlara uyarak, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanarak hizmetlerimize ve ürünlerimize yansıtıyoruz. Kaynak kullanımında en az fire oluşturacak şekilde çözümler üreterek milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek önceliğimiz.